Naše motto:

"BUDEŠ-LI POUZE POSTÁVAT NA BŘEHU,

MOŘE NEPŘEPLUJEŠ."

(Rabíndranáth Thákur)

 

Posláním aktivity je vytváření přímého tlaku na legislativní a jiné překážky, s cílem zlepšit neutěšené postavení rodin pečujících o dítě nebo dospělou osobu s těžkým zdravotním postižením.

Aktivita ZA LANO je realizována formou pravidelných setkání rodičů - jarní a podzimní  - a návazné činnosti organizačního týmu.

V průběhu každého setkání je vytvořen prostor pro vzájemnou diskuzi, kdy hledáme nejzávažnější problémy, podávají se informace o výsledcích práce, stanoví se priority a hledají možnosti vylepšení stávající situace. S těmito výstupy následně pracuje organizační tým, složený převážně ze zástupců rodičů. Snahou je informovat politiky o neutěšených podmínkách v různých oblastech života pečujících rodin, předkládat návrhy změn v legislativě tak, aby tyto podmínky byly zlepšeny ve prospěch dětí a dospělých se zdravotním postižením a jejich rodičů.

Jedním z důležitých cílů aktivity ZA LANO je získat sympatizanty z řad politiků a lidí, kteří mohou pomoci tyto myšlenky realizovat. Důkazem toho, že se věc daří, byla také dlouhodobá spolupráce s Ing. Alenou Páralovou, která několikrát využila podněty ze setkání při jednáních v Parlamentu. Významnou roli aktivita ZA LANO sehrála při schvalování Zákona o sociálních službách a při vyjednávání o zachování či zrušení sociálního příplatku. V současné době se aktivně zapojujeme do připomínkování a řešení dopadů sociální reformy, které jsou velkou obavou nejen pro rodiny pečující o svého člena rodiny se zdravotním postižením, ale také se přímo dotýká osob se zdravotním postižením. V neustálém řešení je také oblast inkluzivního vzdělávání žáků s postižením (osobní asistent/asistent pedagoga) apod.

Aktivita ZA LANO je otevřená všem, kterým záleží na zlepšení postavení osob s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin v naší společnosti, a také těm, kteří chtějí zažít příjemnou a přátelskou atmosféru podpory, inspirace a vzájemného sdílení se.

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.